Användarvillkor och övrig allmän information

Kallelse
Kallelse med uppgifter om bland annat kursens tid, plats och utbildare skickas till deltagare cirka fyra veckor före kursstart.

Pris- och betalningsvillkor
Kurspris finns angivet på respektive kurstillfälle. Företagsutbildarnas priser på en kurs kan av olika skäl variera mellan tillfälle och plats. Betalning sker mot faktura. Betalningsvillkor är 30 dagar. På samtliga priser tillkommer lagstadgad moms.

Avbokningsvillkor
En kursanmälan är bindande men går att avboka utan kostnad fram till fyra veckor före kursens startdatum. Vid förhinder att delta kan platsen överlåtas till annan person i samma företag. Detta måste meddelas i förväg till Företagsutbildarna.

Om deltagare inte kommer till kursstart, alternativt avbryter pågående kurs, debiteras hela kursavgiften. Företagsutbildarna har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Villkoren följer utbildningsbranschens standard.

Reservation
Vi reserverar oss för ändringar i pris och kursinnehåll.

Cookies
Företagsutbildarna använder cookies på sin webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och som innehåller information. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för besökaren. De ger även statistik om användandet. Statistiken kan bara utläsas som siffror och kopplas inte ihop med person. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Företagsutbildarna kan då inte garantera att alla funktioner på webbplatsen fungerar till fullo.

Personuppgifter
Genom att anmäla dig själv eller kollegor till utbildningar hos Företagsutbildarna godkänner du även att Företagsutbildarna får hantera de personuppgifter som lämnas i samband med anmälan eller intresseanmälan. Om du vill att dina personuppgifter ska tas bort meddelar du detta till Företagsutbildarna på info@foretagsutbildarna.se.

Kursintyg
När kursintyg utfärdas görs det enbart till de deltagare som genomgått komplett kurs eller där kursledaren gör bedömningen att det är befogat trots att kursen inte är genomförd i sin helhet.