IUC Gävleborg

Vilka är vi?

Industriellt Utvecklingscentrum Gävleborg, förkortat IUC Gävleborg, är en verksamhet som vänder sig till små och medelstora tillverkande industriföretag i Gävleborg. Det är en verksamhet som nu är under uppbyggnad av Företagsutbildarna i ett nära samarbete med RISE/Propell och Sandbacka Science Park. Verksamheten är till en start finansierat av projektmedel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Gävleborg.

Vad gör vi?

Till IUC Gävleborg kan alla små och medelstora tillverkande industriföretag i Gävleborg vända sig för rådgivning och stöttning gällande en bredd av utvecklingsbehov. Det kan till exempel handla om grön och digital omställning men också behov kring produktion, kompetens och ledarskap. Frågor som kan bidra till en ökad konkurrenskraft och som ger företag möjligheten att ta nästa utvecklingssteg i sin omställning. Vi försöker också tillgängliggöra offentliga resurser genom att omvärldsbevaka och ha koll på vilka erbjudanden och finansiella stöd som företagen kan ta del av regionalt och nationellt. Genom de behovsanalyser vi genomför får vi också en samlad bild av de små och medelstora företagens behov och kan på så sätt vara företagens röst till myndigheter och offentliga organisationer/stöd så att de insatser som görs motsvarar de faktiska behov som finns.

 

Vi är en oberoende aktör som genom att lyssna på företagens behov erbjuder:

  • Behovs – och processmognadsanalyser
  • Stöd och verktyg i utvecklingsprocesser
  • Förmedling av relevant information och kunskap
  • Kontakter och nätverk

IUCs roll i industriell utveckling

IUC agerar alltid nära industriföretagen, på nationell, regional och lokal nivå. IUC Gävleborg är en del i ett större nationellt nätverk av IUC-bolag med geografisk spridning i hela Sverige. Tillsammans är vi en förmedlande länk mellan nationella aktörer som till exempel Näringsdepartementet, Tillväxtverket och Vinnova. Regionalt och lokalt samverkar vi med till exempel kommunernas näringslivskontor, Almi, Högskolan, forskningsinstitut, intresseorganisationer och andra företagsfrämjande aktörer.

Mer info?

Vår hemsida är under uppbyggnad. Vill du veta mer om vad IUC-bolagen erbjuder kan du så länge läsa mer på IUC Sveriges hemsida: IUC Sveriges hemsida

Kontakt

Tel: 0650-358 80
info@foretagsutbildarna.se

 

Fakturor
Skickas till info@foretagsutbildarna.se.
Övriga fakturor går till Hudiksvalls postadress.
Organisationsnr: 769606-7409.

Kontor

Hudiksvall
Kastellvägen 2A, 824 50, Hudiksvall

 

Örnsköldsvik
Lasarettsgatan 5, 891 33, Örnsköldsvik

 

Sandviken
Hamngatan 12, 811 60, Sandviken