Stöd för arbetsmiljöutbildning

Vilka kan delta?

 • Företag med minst en anställd inom privata sektorn som tecknat trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) samt har tecknat kollektivavtal.
 • Skydd- eller arbetsmiljöombud kan delta i vidareutbildning avseende arbetsmiljö hos godkänd utbildningsanordnare.
 • Chef kan delta i grund- eller vidareutbildning avseende arbetsmiljö hos godkänd utbildningsanordnare.

 

Hur mycket stöd kan man få?
Stöd kan lämnas för 50 procent av utbildnings-avgiften per deltagare.

 • Högst 5 000 kr per deltagare vid utbildningar som pågår tre dagar eller mer
  Högst 4 000 kr per deltagare vid tvådagars-utbildningar
  Högst 2 500 kr per deltagare vid en-dagsutbildningar.
 • Anställd kan få stöd upp till högst 10 000 kr/år
 • Företag kan få stöd upp till högst 250 000 kr/år

 

 

Vid grundutbildning för chef, där även arbetsmiljö- eller skyddsombud deltar i utbildningen, lämnas ytterligare stöd för totalt 70 procent av utbildningsavgiften per chef, dock högst 2000 kr vid utbildningar som pågår tre dagar eller mer, 1600 kr vid tvådagarsutbildningar och 1000 kr vid endagsutbildningar.

Vid gemensamma vidareutbildningar, där både chef och arbetsmiljö- eller skyddsombud deltar, kan ytterligare stöd lämnas för totalt 70 procent av utbildningsavgiften per deltagare.

Det gäller:

 • Högst 2000 kr per deltagare vid utbildningar som pågår tre dagar eller mer
 • Högst 1600 kr per deltagare vid tvådagarsutbildningar
 • Högst 1000 kr per deltagare vid endagsutbildningar.

 

Sammanlagt stöd som kan lämnas per deltagare uppgår till 10 000 kr per år. Sammanlagt stöd kan lämnas om högst 250 000 kr per år och arbetsgivare. Förhandsbesked om stöd för planerad utbildning kan bara ges för utbildningar som genomförs inom 4 månader från ansökningsdatum.

 

Vid ansökan via förhandsbesked ska ansökan om utbetalning av ersättning göras inom 2 månader efter avslutad utbildning. Arbetsgivaren ansvarar för att samtliga deltagare genomför en utvärdering efter utbildning och att utvärdering för att kunna få stöd för utbildning. Arbetsgivare kan ansöka om stöd retroaktivt (dvs. utan att ha ansökt i förväg) för utbildningar som genomförts under innevarande kalenderår. Ansökan måste vara AFA Försäkring tillhanda senast 4 månader efter avslutad utbildning.

 

Här kan du läsa mer om arbetsmiljöutbildning via AFA-försäkring: https://www.utbildning.se/inspiration/artiklar/stod-arbetsmiljoutbildning-19805

Kontakt

Tel: 0650-358 80
info@foretagsutbildarna.se

 

Fakturor
Skickas till info@foretagsutbildarna.se.
Övriga fakturor går till Hudiksvalls postadress.
Organisationsnr: 769606-7409.

Kontor

Hudiksvall
Kastellvägen 2A, 824 50, Hudiksvall

 

Örnsköldsvik
Lasarettsgatan 5, 891 33, Örnsköldsvik