Kostnadsfri utbildning i projektet Omställning Gävleborg

Omställning Gävleborg är ett EU-projekt framtaget av Europeiska socialfonden. Det syftar till att kompetenshöja och utbilda anställda på företag som idag är ekonomiskt utsatta till påföljd av Coronapandemin. Målet är att stärka anställdas position gentemot sin befintliga anställning men också att via utbildning blir mer anställningsbar gentemot andra tjänster och branscher. Ett sätt att bli mer anställningsbar och få ökad kompetens inom områden som arbetsmarknaden efterfrågar helt enkelt.

Projektet pågår till slutet av 2022 och ska omfatta cirka 70 företag och 800 anställda, varav 40% kvinnor och 60% män.

 

Hur många anställda kan delta?
Det är fritt hur många medarbetare ni vill anmäla till projektet. Det finns dock ingen garanti att alla som anmält intresse får en plats. Det spelar heller ingen roll vilken anställningsgrad den anställde har.


Vilken typ av utbildning kan vi få?

Det är ni själva som kan er verksamhet och vet vilka behov ni har. Därför finns det möjlighet att kunna önska utbildning. Utifrån behoven hos era anställda finns det mål om att få en sån stark kompetenshöjning som möjlig.

 

Alla behöver inte få samma utbildning, tanken är att den ska vara unik och stärka individens kompetens.

 

Kommer det kosta något?
Nej, utbildningen är helt kostnadsfri. Däremot kan utbildningstillfällena hamna på arbetstid, förutsättningen är då att personalen tillåts delta.

 

Vad kommer det krävas av oss?
Det som kommer krävas av er är att svara på behovsinventeringen vi skickar, och även att ni tar er tid att tillsammans med oss ​​identifiera behov och utbildning. 


Försumbart stöd
Projektet är EU finansierat och tillämpar regeln om försumbart stöd . Takbeloppet för stöd av mindre betydelse som det också kallas, är 200 000 euro (1 860 000 kr) under en treårsperiod. Treårsperioden omfattar innevarande år och de två närmast föregående beskattningsåren.

För att ha möjligt att ta del av projektet behöver man lämna in ett intyg gällande stöd av mindre betydelse. Ingår flera företag i en koncern räknas samtliga företag i koncernen med registrering i Sverige som en stödmottagare.

 

Regeringens insatser i form av sänkta arbetsgivaravgifter för företag och den ersättning som subventioneras via avtalen för korttidspermitteringar bedöms inte som statligt stöd. Dessa stöd ska därmed inte inkludera i redogörelsen av mottaget statsstöd.

Länk till Tillväxtverket och intyg om försumbart stöd hittar ni här: https://tillvaxtverket.se/download/18.14e7bcf9169d8fcc102aaedb/1555054820799/Intyg%20f%C3%B6rsumbart%20st%C3%B6d%20-%20direktst%C%ch. pdf

 

Var kommer utbildningen finns?
Utifrån restriktioner kommer föreläsningar och utbildningar delvis vara digitala. Det kommer också vara i överenskommelse med enskilda företag och bero på hur inställningen gentemot fysiska träffar ser ut.

 

Behovsinventering
Är grundläggande frågor om era behov som skickas till er i ett enkätformat. Efter att ni gjort den kommer ett personligt samtal med någon av våra utbildningsrådgivare klargöra behoven och tillvägagångssättet ytterligare.

 

Klicka här för att komma till behovsinventeringen: https://sv.surveymonkey.com/r/NHP2QWL

Kontakt

Tel: 0650-358 80
info@foretagsutbildarna.se

 

Fakturor
Skickas till info@foretagsutbildarna.se.
Övriga fakturor går till Hudiksvalls postadress.
Organisationsnr: 769606-7409.

Kontor

Hudiksvall
Kastellvägen 2A, 824 50, Hudiksvall

 

Örnsköldsvik
Lasarettsgatan 5, 891 33, Örnsköldsvik