Varför medlem

Det finns många goda skäl att bli medlem i Företagsutbildarna. Här berättar vi om några av de viktigaste.

Vi kvalitetssäkrar din utbildning
Företagsutbildarna har sedan 2001 byggt upp en kompetens och metodik att kontinuerligt kvalitetssäkra utbildare som arbetar med oss. Vi kvalitetssäkrar alltid nya utbildare och genomför regelbundet utvärdering på såväl öppna som interna utbildningar, för att säkerställa att våra medlemmar och kunder anser att den utbildning de köper via oss håller högsta kvalitet.

Vi sänker dina kostnader
Som medlem hos oss så får dina medarbetare rabatt på våra utbildningar, cirka 20 % lägre pris på öppna kurser jämfört med ordinarie kurspris. Vi samlar i dag fler än 30 000 anställda genom våra medlemsorganisationer. Den storleken ger oss bra möjligheter att förhandla bra priser som kommer medlemmarna direkt till gagn. Eftersom vi arrangerar de flesta av utbildningarna lokalt på orten så slipper medlemmarna kostnader för resor, övernattning och traktamenten.

Vi förenklar dina upphandlingar
Hos oss finns ett genuint kunnande om utbildningar och om de företag som säljer utbildningar. Det kan du som medlemsföretag dra nytta av. Genom att vi för talan för en stor grupp företag som samordnar sina utbildningar kan vi påverka pris och upplägg utan att tumma på kvalitén. Vi förhandlar bara med de bästa utbildningsföretagen som finns i landet och köper rätt utbildning till rätt pris. Låt oss därför hjälpa dig med ditt val så sparar du både tid och pengar.

Miljöaspekt, lokal återväxt och långsiktighet
Tack vare att de flesta utbildningar hålls på hemmaplan minskar alltså resandet vilket får en gynnsam effekt på miljön. Det lokala tänket innebär också att företag i närområdet anlitas när vi exempelvis väljer konferenslokaler, bokar måltider samt övriga kringarrangemang. På så vis bidrar Företagsutbildarna och dess medlemmar till återväxten i närområdet. Långsiktighet och kontinuitet är viktiga ledord i Företagsutbildarnas utbildningsverksamhet.

Vi bildar nätverk
Företagsutbildarna tar initiativ till seminarier, ledarträffar och frukostmöten med mera. Vi har även byggt upp ett antal nätverk för medarbetare hos våra medlemsorganisationer. Vi anser att personliga möten är grunden till bra samverkan i kompetensfrågor och inom andra viktiga områden. När utbildningarna pågår skapas nätverk där deltagare från flera företag utbyter erfarenheter. Dessa nätverk är mycket uppskattade även efter kurserna.

Påminnelseservice
Påminnelseservice är en förmån för dig som medlem i Företagsutbildarna. Den ser till så att ni i er organisation håller koll på era medarbetares lagstadgade och repetitiva utbildningar och när det är dags att förnya körkort, certifikat och andra intyg eller boka en repetitionsutbildning. Ni får då en påminnelserapport i god tid för att hinna planera för och genomföra ert utbildningsbehov i samverkan med oss. Läs mer om Påminnelseservice här, eller kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Bli medlem – ett klokt beslut
Ett medlemskap i Företagsutbildarna kostar 350 kr per anställd och år i serviceavgift. Ett företag betalar för max 250 anställda och en koncern max 1000 anställda. Utöver det betalar medlemsföretag en engångsinsats som är 500 kronor för 1-5 anställda och 2000 kronor fler än 6 anställda. Läs våra stadgar genom att klicka på länken nedan. Tycker du att detta låter intressant? Fyll i en medlemsansökan eller kontakta oss så berättar vi mer.

Gör en medlemsansökan här!

Våra stadgar