Snart nya regler kring personuppgiftsbehandling

I maj 2018 kommer den nuvarande personuppgiftslagen, PUL, ersättas av en ny dataskyddsförordning. Men även om det är ett tag kvar tills förändringarna träder i kraft är det viktigt att som företag redan nu förbereda sig och göra förändringar i god tid.
I maj 2018 kommer den nuvarande personuppgiftslagen, PUL, ersättas av en ny dataskyddsförordning. Men även om det är ett tag kvar tills förändringarna träder i kraft är det viktigt att som företag redan nu förbereda sig och göra förändringar i god tid.

Generellt sett skärps krav på företag som hanterar enskildas personuppgifter, men det dyker också upp nya krav som det är viktigt att sätta sig in i. Den nya förordningen kommer även att bli sanktionsbaserad. Det innebär att de företag som inte har förändrat och uppdaterat hanteringen av personuppgifter när förordningen börjar gälla riskerar en sanktionsavgift.

– Den nya dataskyddsförordningen påverkar alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter, den ställer nya krav på rutiner och processer. Alla företag och organisationer behöver se över detta redan nu och fundera på hur reglerna påverkar dem, säger Elvy Jonsnäs, utbildningssamordnare på Företagsutbildarna.


Vi har startat ett nytt samarbete vilket gör att vi kommer att kunna erbjuda utbildning inom ämnet. Detta för att övergången till de nya direktiven ska gå så smidigt som möjligt. Det kommer hållas utbildning den 30 mars, läs mer här, eller kontakta oss för mer information.