Mycket på gång hos Företagsutbildarna under 2017

Ett nytt år är på ingång och Företagsutbildarna har mycket på gång inför 2017. Affärsidén och kärnverksamheten, som handlar om att vi vill erbjuda kvalitetssäkrad utbildning med externa konsulter till företag och organisationer kommer naturligtvis vara densamma, men delar av den kommer vi att satsa på och utveckla.

Ett nytt år är på ingång och Företagsutbildarna har mycket på gång inför 2017. Affärsidén och kärnverksamheten, som handlar om att vi vill erbjuda kvalitetssäkrad utbildning med externa konsulter till företag och organisationer kommer naturligtvis vara densamma, men delar av den kommer vi att satsa på och utveckla.

Vi jobbar nu för att etablera oss ännu mer stabilt i Sandviken- och Gävletrakten, genom att satsa på att få in fler medlemsföretag från dessa områden. I höst flyttade Företagsutbildarna i Hudiksvall till nytt kontor och även Örnsköldsviks kontor är på gång att flytta till nya, mer ändamålsenliga lokaler.

Några nya tjänster hos oss kommer att utvecklas med start i början på år 2017. Det är exempelvis möjlighet till en påminnelsetjänst vilket innebär att en medlem kan få en påminnelse om en repetitionsutbildning. Det är exempel på ny funktionalitet som vi får i samband med det nya affärs- och administrationssystem som som lanseras inom kort. Även en förenklad kursanmälan som kommer kunna göras direkt på vår webbsida ingår i den satsningen.

– Att effektivisera på det här sättet ger oss mer tid till jobb med våra medlemmar, säger Mattias Durnik, vice VD och utbildningssamordnare på Företagsutbildarna.

Vi vill även satsa mer på våra nätverk. I nätverken ingår personer från ett antal företag och organisationer som sammanstrålar några gånger per år för utbildning, erfarenhetsutbyte och för att skaffa nya kontakter. Vi har sett ett ökat intresse för nätverken och därför vill vi jobba för att fler ska kunna få möjlighet att tillhöra nätverk.

Det är helt enkelt mycket som händer på alla orter framöver. Förhoppningsvis ska dessa satsningar bidra till att långsiktigt stärka konkurrenskraften för individ, företag och samhälle på verksamhetens orter, vilket är Företagsutbildarnas vision.