Viktigt med kompetensutveckling

Erica Grafström är en av två utbildningssamordnare i Örnsköldsviksregionen på Företagsutbildarna. Hennes bakgrund är projektledare och konsult inom medarbetarutveckling och rekrytering och hon ser kompetensutveckling som något mycket viktigt i sin region. Det är dels för att bibehålla och stärka den nuvarande kompetensen hos ett företag, och dels för att i ett konkurrensperspektiv knyta till sig nya attraktiva medarbetare från andra orter.
Erica Grafström är en av två utbildningssamordnare i Örnsköldsviksregionen på Företagsutbildarna. Hennes bakgrund är projektledare och konsult inom medarbetarutveckling och rekrytering och hon ser kompetensutveckling som något mycket viktigt i sin region. Det är dels för att bibehålla och stärka den nuvarande kompetensen hos ett företag, och dels för att i ett konkurrensperspektiv knyta till sig nya attraktiva medarbetare från andra orter.

Här är några av vårens mest intressanta utbildningar som Erica vill tipsa om:

PEP – Personliga Effektivitets Programmet
Företagsutbildarna har länge förfrågats om utbildning som rör effektivisering och stresshantering. I januari presenteras nu äntligen en tvådagars öppen utbildning av PEP – Personliga Effektivitets Programmet. Den här utbildningen vänder sig till alla som har för mycket att göra på för lite tid och vill förändra sin arbetssituation. Det är en värdefull kurs att ha glädje av under hela yrkeslivet!

Vinnande Presentationer och Retorik – Lyft dina presentationer till en ny nivå
I vår genomför vi denna kurs tillsammans med en efterlängtad föreläsare inom presentationsteknik, Christina Hellström. Christina har lång erfarenhet av arbete i företag med fokus på kurser och föreläsningar i retorik, kommunikation och ledarskap. Hon driver det egna företaget CH Personalutveckling under titlarna retorikexpert, ledartränare, författare och kommunikatör. Det här är ett bra tillfälle att få personlig träning i retorikens redskap och att få en trygghet i förberedelser när det gäller både struktur och framförande.
De trender som Erica just nu ser inom utbildningsområdet i Örnsköldsvik är arbetsmiljöutbildningar och säkerhetsutbildningar.

– Det är högt tryck på sådana utbildningar. Många företag har förstått vikten av noggrannhet när det gäller förnyelse av intyg och certifikat för att klara sig från Arbetsmiljöverkets höga sanktionsavgifter som kan vara förödande för en verksamhet, säger Erica.

BAS P och BAS U – Uppdateringskurs
Med tanke på den skärpta tillsynen av säkerhetsutbildningar från Arbetsmiljöverket är den här utbildningen högaktuell just nu. Boka in en uppdateringskurs för era medarbetare och trygga därmed företagets säkerhet inom bygg- och anläggningsarbetet.

Företagsutbildarna arbetar ständigt med att lära känna medlemmar och kunder allt bättre för att kunna vägleda dem i frågor kring utbildningsbehov och i det strategiska arbetet inom kompetensutveckling. - Det är verkligen roligt att vara en spindel i nätet inom det här nätverket och få se vad mycket bra och spännande vi kan göra tillsammans. Jag hoppas att allt fler ska förstå fördelarna med vad ett medlemskap kan erbjuda, säger Erica Grafström.