Ökat behov av konsulthjälp

Företagsutbildarna har ett stort utbud av utbildningar av olika slag. Men ibland behövs en mer riktad och handfast coaching för ett företag, inom ett specifikt område. När vi såg ett ökande behov av detta, utvecklade vi en tjänst där konsulter hjälper företag och organisationer att utforma planer framåt och komma till rätta med brister som behöver åtgärdas.
Företagsutbildarna har ett stort utbud av utbildningar av olika slag. Men ibland behövs en mer riktad och handfast coaching för ett företag, inom ett specifikt område. När vi såg ett ökande behov av detta, utvecklade vi en tjänst där konsulter hjälper företag och organisationer att utforma planer framåt och komma till rätta med brister som behöver åtgärdas.

Ett av våra medlemsföretag som fått den här typen av coaching är ExTe. Till dem kom konsulten Mikael Edin för att hjälpa till att strukturera upp ExTes processarbete. Han satte sig in i deras kvalitetssystem, identifierade vilka brister som fanns och hur de skulle lösas.

– Konsulthjälpen hjälpte oss mycket att få bra struktur på vårt arbete. Allt är inte klart än, men vi kom verkligen igång och förstod vad vi behövde jobba på. Jag rekommenderar verkligen den här typen av konsulthjälp, säger Lina Bylund, kvalitetschef på ExTe.

Nu står ExTe helt på egna ben igen men har en klar bild framåt utifrån den plan som de gemensamt skapade med Mikael Edin. Om man som företag eller organisation har behov av eller bara vill veta mer om denna tjänst, kontakta oss på Företagsutbildarna.