Utbildning i nya dataskyddsförordningen

Den nuvarande personuppgiftslagen, PUL, kommer att ersättas av en ny dataskyddsförordning i maj 2018. Redan nu är det viktigt att som företag börja förbereda sig och göra de förändringar som krävs i god tid för att inte riskera den sanktionsavgift som kommer krävas om man inte följer de nya direktiven. Den nya förordningen handlar generellt sett om skärpta krav på företag som hanterar enskildas personuppgifter. Det kommer även att dyka upp nya krav som det är av stor vikt att man sätter sig in i och skapar en överblick kring vad man behöver förändra i företaget.
Den nuvarande personuppgiftslagen, PUL, kommer att ersättas av en ny dataskyddsförordning i maj 2018. Redan nu är det viktigt att som företag börja förbereda sig och göra de förändringar som krävs i god tid för att inte riskera den sanktionsavgift som kommer krävas om man inte följer de nya direktiven. Den nya förordningen handlar generellt sett om skärpta krav på företag som hanterar enskildas personuppgifter. Det kommer även att dyka upp nya krav som det är av stor vikt att man sätter sig in i och skapar en överblick kring vad man behöver förändra i företaget.

I Örnsköldsvik kommer det den 11 maj att hållas en utbildning i detta ämne som heter Nya Dataskyddsförordningen. Där får man under en eftermiddag en introduktion till och en genomgång av Dataskyddsförordningens viktigaste delar, samt tips om hur man kan påbörja arbetet med att förbereda verksamheten för införandet 2018. Det ges även utrymme för frågor utifrån sin egen verksamhet. Du kan läsa mer om utbildningen genom att klicka på länken nedan.

– Jag har under den utbildningen lärt mig att detta är en förordning som påverkar de flesta organisationer, i vissa fall omfattande. Kursen hjälper företag att förstå grunderna i Dataskyddsförordningen och varför det är viktigt att redan i dag börja förbereda sig när förordningen införs nästa år, säger Mattias Durnik, vice VD och utbildningssamordnare på Företagsutbildarna.

Läs om utbildningen