Resumé från årsstämman

Den 29 mars 2017 hölls Företagsutbildarnas årsstämma på Parkhyddan i Hudiksvall. Först lyssnade vi på en föreläsning om medarbetarskap av Ove Nesterud från Xpansion. I och med styrelsemötet avgår nu Lars Mörk som styrelsens ordförande. Under årsstämman tackades han av för den här tiden med ett tal om hans goda insatser under sina sju år som ordförande, av Gunnar Klefbom, VD för Företagsutbildarna. Därefter hälsades vår nya ordförande, Stefan Onkenhout, varmt välkommen. Nya i styrelsen var även Heidi Vad Schütt från Sandvik samt Eva Thorén från Iggesund Paperboard, representanter som är viktiga för Företagsutbildarnas verksamhet.
Styrelsen hade på mötet ett förslag som var att höja medlemsavgiften från 300 kr till 350 kr per år och anställd, vilket det beslutades om. En annan punkt rör samhällsnyttofonden, som det i år inte är någon avsättning till, vilket gör att det inte behövdes ta något beslut om utdelning.

2016 var ett händelserikt år för Företagsutbildarna. Mycket fokus och resurser har legat på etablering i Sandviken och med Sandvik, vilket vi ser mycket positivt på inför 2017. I Örnsköldsvik har vi etablerat oss bra och arbetar nu med att rekrytera medlemmar. I Hudiksvall har vi fokuserat på samarbetet med Sandvik, kommunprojektet samt vårt nya affärssystem. Man skulle kunna säga att vi under 2015 gjorde stora förändringar i personalen medan vi under 2016 istället arbetade med att få vår organisation att fungera ännu bättre på våra tre orter.

Företagsutbildarna lanserade under föregående år ett nytt affärssystem. Det ger oss helt nya möjligheter till att spara tid och nya säljkanaler vilket vi ser framemot att fortsätta jobba med framöver. Kursutbudet låg under 2016 på 437 olika utbildningar, det är 95 fler än året innan, och även kursförsäljningen ökade. Våra tre olika nätverk är både uppmärksammade och uppskattade. De vi i nuläget har, är inom lean, svets och HR. Vi kommer fortsätta att arbeta med och utveckla dessa under 2017. Företagsutbildarna la mycket fokus på säkerhetsutbildningar under året, främst truck- och traversutbildning, ställningsbygge, motorsågskörkort och säkra lyft. I och med införandet av sanktionsavgifter har intresset och efterfrågan ökat. 2016 beslutade vi att ge pengar ur vår samhällsnyttofond till Delsbo Electric, en populär tekniktävling för gymnasieelever.

I oktober 2016 flyttade Hudiksvalls servicekontor till nya lokaler på adressen Sjötullsgatan 9. Det är moderna lokaler som ligger på fjärde våningen med utsikt över Hudiksvallsfjärden. De ligger i ett område som verkligen växer just nu vilket vi känner är spännande.

Medlemsantalet har under året stigit både när det gäller medlemsföretag, men som allra mest när det gäller antalet anställda. Antal nya medlemsföretag är åtta och antal anställda är 3535. De nya medlemsföretagen är Sandvik från Sandviken, By Inclusion, X-trafik taxiservice, Norrhälsinge beställningscentral, Iggesund plast och målning, Clockwork och A-Assistans från Hudiksvall, samt Friskis och Svettis från Örnsköldsvik.