Möt en av våra konsulter: Dag Lotsander, leanspecialist

Dag Lotsander är en av Sveriges mest erfarna konsulter inom leanområdet med gedigen kunskap från originalet som startades inom Toyota för decennier sedan. Han är en av Företagsutbildarnas mest populära konsulter och anlitas för både öppna utbildningar och företagsinternt där han på ett handfast sätt hjälper företag att förbättra sin verksamhet och förstå vad lean går ut på.
Dag är i grunden beteendevetare och började av en slump att jobba på Toyota redan i slutet av 80-talet. Där blev han med tiden General Manager och han jobbade i tio år i Toyota Sveriges ledningsgrupp. Det var just inom Toyota som leanbegreppet uppstod och Dag berättar att det är i deras interna skola, Toyota Way, som han har lärt sig om lean från första början. Det gör att han är unik med sin långa erfarenhet och kunskap inom området. År 2008, efter tio år i Toyotas ledning, sa Dag upp sig och satsade i stället på att jobba som konsult med inriktning på lean.

Lean är en filosofi, en slags ledarskapsideologi, som går ut på att man försöker att få ut så mycket som möjligt av de processer som sker i ett företag och att minimera slöseri av resurser. Detta sker genom olika typer av effektiviseringar där personalen involveras helt och hållet.

– Det handlar om processer och flöden, särskilt det som händer mellan processtegen, som i många fall fungerar dåligt. Jag brukar säga att det är som ett stafettlopp. När man själv har pinnen fungerar det ofta bra, det är när man ska lämna över den som det kan bli problem, förklarar Dag.

Bara något år efter att han började arbeta som konsult på heltid startades samarbetet mellan honom och Företagsutbildarna. Sedan dess har han anlitats många gånger och hjälpt ett stort antal företag inom våra verksamhetsorter. Det är både öppna utbildningar som anordnas, och mer handgriplig hjälp. Det sistnämnda kan handla om workshops, övningar, processkartläggningar och liknande, som hjälper företag att förstå poängen med lean och att få rätt verktyg för att fortsätta arbeta så.

– Det där stafettloppet ska ju löpa utan att någon tappar pinnen! Så frågan för företagen är hur man lämnar över till nästa steg på bästa och smidigast möjliga sätt? säger Dag.

När han går in i ett företag för att hjälpa till träffar han först personer ur ledningsgruppen, därefter gör de tillsammans en kundanpassad strategi för en utvald enhet i företaget för att se hur det fungerar, som sedan utvärderas. Dag menar att det är viktigt att mäta sig fram till resultat för att göra dem tillförlitliga och trovärdiga, det gör i sin tur att personerna inom företaget tydligt kan se vad som fungerar. Efter det görs ofta en större insats på organisationen.

– Jag vill gärna utbilda någon eller några ur företaget lite extra så att de sedan kan ta över min roll när jag försvinner, jag vill liksom göra mig själv onödig kan man säga. Så några personer brukar få lite djupare kunskap för att kunna ta större ansvar för vad företaget behöver sedan. För mig är det viktigt att företagen ska hitta egna lösningar och göra jobbet själva med de verktyg jag ger dem, berättar Dag.

Dag ser på samarbetet med Företagsutbildarna som väldigt förtroendefullt med högt i tak och öppna kort. Han säger att det alltid har fungerat på ett bra sätt, ända sedan starten. Samarbetet har förändrats en del sedan dess, nu mer håller han i lite färre utbildningar och har fler konsultuppdrag. Det beror helt enkelt på att kunderna har mer koll på vad de behöver och att fler känner till leanbegreppet nu för tiden.

– Företagsutbildarna är en solklar etta som samarbetspartner till mig.