Motivationskoden - 10 november i Sandviken

Den 10 november kommer en frukostföreläsning hållas i Sandviken av Tommy Lundberg. Han är författare till boken Motivationskoden och är en populär föreläsare som talar om ledarskap, engagemang och motivation.
Tommy Lundberg föreläsning hos oss handlar bland annat om vårt engagemang i arbetet, de grundläggande behov som ligger bakom våra inre drivkrafter, vikten av tillit och tillhörighet och mycket mer.

Läs mer om kursen