Ny utbildning för erfarna chefer och ledare

Under våren kommer den nya utbildningen, Strategisk ledning, starta för första gången som en del i vår ledarskapsakademi. Det är en vidareutbildning för dem som tidigare gått kursen Tydligt ledarskap, eller likvärdig utbildning, och har behov av att fortsätta att utveckla sitt ledarskap och sin strategiska förmåga.
Strategisk ledning har tagits fram efter önskemål från chefer och ledare hos Företagsutbildarnas medlemsföretag som önskade utveckla ledarskapet ytterligare samt att även utveckla den strategiska förmågan som ledare.

Exempel på utbildningens huvudsakliga innehåll är affärsplaner och strategisk planering, effektiva ledningsgrupper, beslutsfattning, kartläggning av tillväxthinder och ledningsutveckling. Innehållet är framtaget dels i dialog med kunder och dels utifrån den erfarenhet utbildarna besitter.

– Jag tycker att man ska gå kursen för att tillsammans med andra kompetenta ledare utveckla sin förmåga att implementera hållbara strategier för företagets utveckling och överlevnad, säger Ove Nesterud som är en av utbildarna i Strategisk ledning.

Läs mer om utbildningen