Vilket utbildningsbehov har din organisation?

Hjälp Företagsutbildarna att hjälpa dig! Nu lanserar vi en utbildningsenkät där du och din organisation har möjlighet att svara på kommande utbildningsbehov under 2018. Syftet med enkäten är att ge oss bättre uppfattning om vilka kurser våra medlemmar och kunder har behov av - såväl öppna som anpassade utbildningar. Vi vill att den kompetensutveckling som du har behov av ska finnas tillgänglig i vårt kursutbud och det är även möjligt att lämna förslag på egna kurser som inte redan finns hos oss.
Vår målsättning är att bli ännu bättre på att lägga ut de öppna kurser som våra medlemmar och andra kunder har störst behov av och att ha bästa utbud av utbildare och konsulter för att möta era olika behov.

Här kan du besvara enkäten.