Produktionschefer bjuds in till nätverk

Företagsutbildarna jobbar redan med ett antal nätverk som ger företag inom samma bransch möjlighet att träffas regelbundet för att byta erfarenheter med varandra. Nu lanserar vi ett nytt nätverk för produktionschefer.
Nätverket kommer att ledas av Jan-Erik Johansson, tidigare produktionschef på Sandvik och Huddig. Nätverket kommer att träffas tre timmar per tillfälle, fyra gånger per år för att diskutera gemensamma ämnen och vara stöd till varandra i frågor kring yrkesrollen.

Finns det önskemål om fler nätverk?

Kontakta oss!