Företagsutbildarna vinner utbildningsupphandling i Hälsingland

Företagsutbildarna har nyligen vunnit en upphandling avseende utbildning för Hälsinglands utbildningsförbund. Det är ett kommunalförbund bildat av Bollnäs, Nordanstigs och Söderhamns kommuner för att möta studerandes efterfrågan på utbildning inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, högskola och yrkesutbildning. Upphandlingen avser personalutbildningar för anställda på förbundet och kommunerna.
– För oss betyder upphandlingen mycket. Vi är mycket glada över att få möjligheten att bidra till att utbilda medarbetare både på Hälsinglands utbildningsförbund och hos tre kommuner, Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn. Upphandlingen bygger på att man kan avropa både egna, anpassade kurser, och öppna kurser i vår egen regi. Därför ser vi nu en god möjlighet att utöka vårt öppna utbud med ännu fler kommuninriktade kurser, säger Mattias Durnik, vice VD på Företagsutbildarna.

Under det senaste halvåret har det fyllts på med ett antal nya kurser för kommuner och andra offentliga aktörer. Fler är på gång och den här upphandlingen kommer resultera i helt nya kurser för att möta såväl Hälsinglands utbildningsförbunds och andra offentliga aktörers behov.

– Företagsutbildarnas utbud blir ett bra komplement i vårt uppdrag att förse Bollnäs, Nordanstigs och Söderhamns kommuner med kompetensutveckling eftersom vi nu inte behöver vänta på att fylla en hel kurs själva. Det känns viktigt att det finns en bredd i vad som erbjuds för våra medlemskommuner om de behöver rustas för att möta nya behov i verksamheterna, säger Marie Swedh, Projekt- och utbildningshandläggare på Hälsinglands utbildningsförbund.

Läs mer om Företagsutbildarnas kursutbud här.