Kommande frukostmöte om pris och värde

Den 18 april kommer Åke Wallbäcks hålla i ett frukostmöte i Sandviken. Det handlar om pris och värde som företagare. Goda kundrelationer och prissättning kan vara motpoler i en förhandling där vissa upplever prissättning som något som stör relationen medan andra upplever priser som ”frid och fröjd” - varför är det så? Finns det saker som mer framgångsrika företag gör kring pris och prissättning än de som inte lyckas?

För att läsa mer, klicka här.