Frukostmöte i Hudiksvall 13 juni

Propell Innovation och Företagsutbildarna har ett frukostmöte den 13 juni i Hudiksvall. Föreläsare är Åke Wallbäcks och det kommer handla om pris och värde. Goda kundrelationer och prissättning kan vara motpoler i en förhandling där vissa upplever prissättning som något som stör relationen medan andra upplever priser som ”frid och fröjd” - varför är det så? Finns det saker som mer framgångsrika företag gör kring pris och prissättning än de som inte lyckas?
Läs mer här.