Domsjö Fabriker har fått jämställdhetspris

Ett av Företagsutbildarnas största medlemsföretag, Domsjö Fabriker, i Örnsköldsvik har vunnit Industrins jämställdhetspris 2018. Juryn ansåg bland annat att företaget har ett metodiskt och långsiktigt jämställdhetsarbete.

Nytt nätverk för VD i familjeägt bolag

Företagsutbildarna har haft sin första träff i vårt nya VD-nätverk. Mötet var mycket uppskattat och gruppen kommer att träffas var tredje månad på varandras företag. Första mötet handlade om sekretessförbindelse och presentation av deltagarna. VD-nätverket syftar till att deltagarna ska vara ett stöd för varandra i yrkesrollen.

Produktionschefer bjuds in till nätverk

Företagsutbildarna jobbar redan med ett antal nätverk som ger företag inom samma bransch möjlighet att träffas regelbundet för att byta erfarenheter med varandra. Nu lanserar vi ett nytt nätverk för produktionschefer.

Nya kurser för kommuner lanseras

Företagsutbildarna lanserar nu flera nya kurser riktade mot kommun och offentlig sektor. De flesta kurser finns både som öppna kurser men kan också anpassas utifrån olika förvaltningars och kommunala bolags behov. Utbildningar som har genomförts, till exempel Möta människor med rättshaveristiskt beteende och Bemanning och optimerad schemaläggning i offentlig sektor, har fått mycket positiva recensioner i våra kursutvärderingar.

Vilket utbildningsbehov har din organisation?

Hjälp Företagsutbildarna att hjälpa dig! Nu lanserar vi en utbildningsenkät där du och din organisation har möjlighet att svara på kommande utbildningsbehov under 2018. Syftet med enkäten är att ge oss bättre uppfattning om vilka kurser våra medlemmar och kunder har behov av - såväl öppna som anpassade utbildningar. Vi vill att den kompetensutveckling som du har behov av ska finnas tillgänglig i vårt kursutbud och det är även möjligt att lämna förslag på egna kurser som inte redan finns hos oss.

Senaste nytt från Företagsutbildarna

Det har under de senaste månaderna hänt en hel del nytt hos Företagsutbildarna. Vi jobbar hela tiden för att effektivisera vårt arbete och förenkla tjänsterna och kontakten med våra kunder. Bland annat har vi en helt ny webbplats sedan ett tag tillbaka, vi har en ny e-postfunktion och är på gång att lansera en praktisk påminnelsetjänst.

Ny utbildning för erfarna chefer och ledare

Under våren kommer den nya utbildningen, Strategisk ledning, starta för första gången som en del i vår ledarskapsakademi. Det är en vidareutbildning för dem som tidigare gått kursen Tydligt ledarskap, eller likvärdig utbildning, och har behov av att fortsätta att utveckla sitt ledarskap och sin strategiska förmåga.

Möt en av våra konsulter: Sara Ekenstedt

Sara Ekenstedt är en av Företagsutbildarnas mest anlitade konsulter och föreläser och utbildar inom arbetsmiljöområdet, mer specifikt den populära utbildningen BAM – Bättre arbetsmiljö. Med bakgrund inom teater menar Sara att det är oerhört viktigt för henne att få uttrycka sig och vara kreativ, något som arbetet som konsult ger henne.

Bli mer effektiv och må bättre på jobbet

PEP – Personliga Effektivitets Programmet är en utbildning som riktar sig till alla som har ont om tid och känner att de vill förändra sin arbetssituation på grund av att de har för mycket att göra. Kursen handlar om att träna in ett nytt beteende för att bli mer effektiv i sitt arbete.

Motivationskoden - 10 november i Sandviken

Den 10 november kommer en frukostföreläsning hållas i Sandviken av Tommy Lundberg. Han är författare till boken Motivationskoden och är en populär föreläsare som talar om ledarskap, engagemang och motivation.

Höstens kurskatalog publicerad

Nu finns vår kurskatalog med höstens utbildningar publicerad på vår webbsida. Där hittar du kurser som kommer hållas på våra olika orter, och inom en mängd olika ämnesområden. Nytt är också att vår filtreringsfunktion är förfinad vilket gör att man kan söka mer specifikt i vår kurskatalog, i flera olika ämnen och orter samtidigt. En ytterligare förbättring med vår nya kurskatalog är att du får en enkel översikt på vilka andra orter en kurs ges, vilket ger fler alternativ om till exempel datum på vald ort inte passar.

Möt en av våra konsulter: Dag Lotsander, leanspecialist

Dag Lotsander är en av Sveriges mest erfarna konsulter inom leanområdet med gedigen kunskap från originalet som startades inom Toyota för decennier sedan. Han är en av Företagsutbildarnas mest populära konsulter och anlitas för både öppna utbildningar och företagsinternt där han på ett handfast sätt hjälper företag att förbättra sin verksamhet och förstå vad lean går ut på.

Resumé från årsstämman

Den 29 mars 2017 hölls Företagsutbildarnas årsstämma på Parkhyddan i Hudiksvall. Först lyssnade vi på en föreläsning om medarbetarskap av Ove Nesterud från Xpansion. I och med styrelsemötet avgår nu Lars Mörk som styrelsens ordförande. Under årsstämman tackades han av för den här tiden med ett tal om hans goda insatser under sina sju år som ordförande, av Gunnar Klefbom, VD för Företagsutbildarna. Därefter hälsades vår nya ordförande, Stefan Onkenhout, varmt välkommen. Nya i styrelsen var även Heidi Vad Schütt från Sandvik samt Eva Thorén från Iggesund Paperboard, representanter som är viktiga för Företagsutbildarnas verksamhet.

Arbetsmiljöutbildning för chefer

Företagsutbildarna erbjuder nu en arbetsmiljöutbildning för chefer som för ett antal år sedan gått kursen BAM – Bättre arbetsmiljö. Det är en endagskurs med syfte att både fräscha upp deltagarnas kunskaper samt ge dem information om det som är nytt i AFS 2015:4.

Prenumerera på information från oss

Nu kan man anmäla sig till vårt nya informationsutskick om kommande kurser, utbildningstips och andra nyheter från Företagsutbildarna! Vi vill ge alla medlemmar och kunder information som är relevant för just er utifrån era behov, intressen och verksamhetsort och erbjuder därför anpassade utskick via e-post.

Kontoret i Örnsköldsvik har flyttat

Från och med måndagen den 8 maj finns Företagsutbildarna Örnsköldsvik i nya lokaler. Ni hittar oss nu i Arkenhuset, turistbyråns gamla lokaler.

Utbildning i nya dataskyddsförordningen

Den nuvarande personuppgiftslagen, PUL, kommer att ersättas av en ny dataskyddsförordning i maj 2018. Redan nu är det viktigt att som företag börja förbereda sig och göra de förändringar som krävs i god tid för att inte riskera den sanktionsavgift som kommer krävas om man inte följer de nya direktiven. Den nya förordningen handlar generellt sett om skärpta krav på företag som hanterar enskildas personuppgifter. Det kommer även att dyka upp nya krav som det är av stor vikt att man sätter sig in i och skapar en överblick kring vad man behöver förändra i företaget.

Ökat behov av konsulthjälp

Företagsutbildarna har ett stort utbud av utbildningar av olika slag. Men ibland behövs en mer riktad och handfast coaching för ett företag, inom ett specifikt område. När vi såg ett ökande behov av detta, utvecklade vi en tjänst där konsulter hjälper företag och organisationer att utforma planer framåt och komma till rätta med brister som behöver åtgärdas.

Mycket på gång hos Företagsutbildarna under 2017

Ett nytt år är på ingång och Företagsutbildarna har mycket på gång inför 2017. Affärsidén och kärnverksamheten, som handlar om att vi vill erbjuda kvalitetssäkrad utbildning med externa konsulter till företag och organisationer kommer naturligtvis vara densamma, men delar av den kommer vi att satsa på och utveckla.

Bosse fortsätter att ge värme

För snart ett och ett halvt år sedan avled Bosse Östlin, känd från Glada Hudik-teatern, efter en hjärnblödning. Tusentals människor runt om i hela Sverige sörjde och engagerade sig i händelsen. För några veckor sedan restes en staty av Bosse Östlin mitt i centrala Hudiksvall. Den är ett manifest för vad Bosse Östlin stod för – kärlek och gemenskap.