Samhällsnyttomedel

Företagsutbildarna är en ekonomisk förening som strävar efter att genom samordning höja företags kompetenser på de orter där vi verkar. Vi ägs av våra medlemsföretag och har beslutat att delar av vårt överskott ska användas till lokala projekt som ska hjälpa våra företag att höja sin kompetens, bli mer attraktiva som arbetsgivare och även mer konkurrenskraftiga.

Alla företag och organisationer som uppfyller de kriterier (se nedan) Företagsutbildarna har valt ut har möjlighet att ansöka om medel för att skapa tillväxt och stärka näringslivet i våra regioner. Detta för att ge oss regioner som attraktiva att leva, bo och arbeta i samt att återvända till.

Generella riktlinjer är att bidragen ska gå till projekt och investeringar som gynnar våra medlemsföretags kompetens- och rekryteringsbehov i det långa loppet. Projekten bör vara tidsangivna och avgränsade samt tydligt beskrivna i ansökan. Storleken på medel som går att söka varierar beroende på Företagsutbildarnas överskott, vilket beslutas av årsmötet.

För att söka medel ska en ansökan skickas till oss på Företagsutbildarna senast sista augusti. Ansökan skickas till info@foretagsutbildarna.se och ska innehålla: syfte, vad, när, budget, tidsplan samt en kortare motivering som redovisar hur pengarna gynnar näringslivet i regionen. Ansökningarna kommer att bedömas och beslutas av vår styrelse.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kriterier
1. Skall gå till projekt eller investering som gynnar företagens långsiktiga kompetens och rekryteringsbehov
2. Exempelvis företag i samverkan,
3. offentliga projekt i samverkan med företag,
4. eller offentliga projekt som syftar till punkt 1

Förtydligande
1. Utgår inte till enskilda företag eller enskilda individer
2. Skall inte ersätta andra ekonomiska satsningar från företag och myndigheter
3. Bör vara tidssatt