ESA light för Underhåll- och Automationstekniker

Ett elsäkerhetstänkande ska ingå som en naturlig del i den totala underhåll- och investeringsverksamhet. Vi når största effekt genom att vi agerar förebyggande. För att garantera personsäkerheten och uppfylla företaget och myndigheternas krav är utbildning i grundläggande elsäkerhet nödvändig. Mål med utbildningen är att kunskap om hur man utföra arbetsuppgifter i elanläggningen på ett säkert sätt.

Målgrupp

Underhållspersonal tex. Underhållstekniker, Automationstekniker, Maskintekniker och Elektriker

Innehåll

• Ellärans grunder
• Elfaran
• Elsystemets uppbyggnad
• Delar av ESA Industri och Installation
• Roller
• Bryt och lås
• Innebörden av arbets- och driftbevis
• Utvalda delar ur Maskinstandarden 60204-1
• Vad får en tekniker göra i en elanläggning (intern instruktion)

Omfattning

En dag

Kontakt

Kontakta oss för mer information.