Pannoperatörsutbildning kategori 2 enligt AFS 2017:3 med Kiwa

Enligt AFS 2017:3 – Användning och kontroll av trycksatta anordningar, ska arbetsgivaren tillse att minst en av de som deltar i övervakning av panna i klass A eller B ska vara personcertifierad pannoperatör. Bestämmelserna om personcertifiering börjar gälla 1 december 2020 för pannor kategori 1–2. För pannor kategori 3–4 gäller bestämmelserna från 1 december 2022. Den här utbildningen är komplett och ger dig teoretiska kunskaper som motsvarar kraven för panna kategori 2. Kiwa erbjuder provtillfällen i anslutning till kursen. Certifiering utfärdas efter godkänt teoretiskt prov av Kiwa Sverige AB som är ett ackrediterat certifieringsorgan enligt SWEDAC (sedan 2019-11-04). Kursen består av 1.5 dags teoretiskt utbildning.

Målgrupp

Pannskötarutbildningen vänder sig till alla som arbetar med drift och underhåll av anläggningar för värmeproduktion.

Innehåll

• Föreskriftens krav för pannor gällande exempelvis Fortlöpande tillsyn, Livslängd, Kontroll och Övervakning
• Pannors grundläggande principer. Termodynamik, överhettning och frasomvandling
• ISO standardenheter för temperatur, tryck massa, densitet och energi
• Pannan och dess huvudkomponenter
• Risker i samband med start och stopp
• Risker som är förknippande med eldning av olika bränslen. Även risker och förebyggande av dessa i sådana pannor där rest värme kan ackumuleras i farlig mängd
• Pannor och dess övervaknings- och säkerhetsutrustning
• Möjliga nödsituationer och en pannoperatörs agerande vid sådana
• Ständig och periodisk övervakning
• Styr- och reglersystem, uppgift och funktion
• Säkerhetsrelaterade och kritiska larm, dessas skillnad från övriga larm


Certifieringsprov bokas separat och erbjuds ca 1-2 veckor efter genomförd utbildning.
Behöver deltagaren göra om certifieringsprovet så tillkommer en kostnad för omcertifiering.

Utöver kostnaden för kursen tillkommer 5100 kr / deltagare för prov och certifikat som faktureras från Kiwa Certifiering.

Tillgängliga provtillfällen: www.kiwa.com/se/sv/tjanst/p...
Anmälan för kunskapsprovet (namn, mailadress, dag, ort och vilken kategori): se.prov@kiwa.com
Ansökan om certifieringen: idun.kiwa.se/application/POP

Omfattning

2 dagar

Kontakt

info@foretagsutbildarna.se