Pannoperatörsutbildning och certifiering kategori 2

Enligt AFS 2017:3 – Användning och kontroll av trycksatta anordningar, ska arbetsgivaren tillse att minst en av de som deltar i övervakning av panna i klass A eller B ska vara personcertifierad pannoperatör. Bestämmelserna om personcertifiering börjar gälla 1 december 2020 för operatörer för pannor kategori 1 och 2. För operatörer för pannor kategori 3 och 4 gäller bestämmelserna från 1 december 2022. Den här utbildningen vänder sig till operatörer som behöver certifkat för kategori 2-pannor (dvs klass B-pnnor effekt över 100 kW och t ≤ 110 ̊C, där ingen rest värme kan frigöras efter tripp från t. ex. kvarvarande bränslemängd)). Certifiering utfärdas efter godkänt teoretiskt prov av ett certifieringsorgan. Kursen består av 1.5 dags teoretiskt prov samt ett certifieringsprov som sker 1-2 veckor efter slutförd teorikurs.

Innehåll

�Kursen innehåller avsnitt helt enligt de kunskapskrav som anges i AFS 2017:3 för pannoperatörer för pannor av kategori 2


• Föreskriftens krav för pannor gällande exempelvis Fortlöpande tillsyn, Livslängd, Kontroll och Övervakning
• Pannors grundläggande principer. Termodynamik, överhettning och frasomvandling
• ISO standardenheter för temperatur, tryck massa, densitet och energi
• Pannan och dess huvudkomponenter
• Risker i samband med start och stopp
• Risker som är förknippande med eldning av olika bränslen. Även risker och förebyggande av dessa i sådana pannor där rest värme kan ackumuleras i farlig mängd
• Pannor och dess övervaknings- och säkerhetsutrustning
• Möjliga nödsituationer och en pannoperatörs agerande vid sådana
• Ständig och periodisk övervakning
• Styr- och reglersystem, uppgift och funktion
• Säkerhetsrelaterade och kritiska larm, dessas skillnad från övriga larm

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss