Affärsekonomi

Grundläggande kunskap i affärsekonomi är ett måste för dig med ett budgetansvar då du i stort sett dagligen måste ta beslut som påverkar företagets ekonomiska situation Den här utbildningen ger dig en bättre förståelse för grundläggande ekonomiska samband, lär dig läsa och förstå ekonomiska rapporter vilket ger en kompetens att kunna delta i affärsekonomiska diskussioner på ett aktivt sätt. Du får affärsnytta direkt i utbildningen eftersom du utgår från ditt företags senaste årsredovisning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har ett budgetansvar och behöver ha kunskap om de ekonomiska begreppen

Innehåll

- Ekonomiska begrepp och samband
- Ekonomiska rapporter. (Resultat- och balansräkning)
- Ekonomiska nyckeltal

Deltagarna tar med sig företagets senaste årsredovisning för att använda den i utbildningen

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss