Föreläsning: AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar

Har ni koll på vad som gäller för trycksatta anordningar? 1,1 miljoner arbetstagare jobbar där det finns trycksatta anordningar. De flesta fastigheter och verksamheter har någon form av trycksatt anordning och behöver göra åtgärder för att leva upp till Arbetsmiljöverkets krav enligt AFS 2017:3. Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa och olycksfall vid viss användning av trycksatta anordningar genom att precisera och komplettera Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning. Dessa föreskrifter gäller användning och kontroll av trycksatta anordningar och säkerhetsutrustning.

Målgrupp

Fastighetsägare, chefer, operatörer och underhållspersonal som arbetar med eller ansvarar för trycksatta anordningar.

Innehåll

Vi bjuder in till en halvdags föreläsning för att gå igenom föreskriften, presentera exempel på relevanta case och ger möjlighet att diskutera era frågor tillsammans med vår expert från Kiwa Inspecta.

Exempel på trycksatta anordningar:
• Pannor för kraft- eller värmeproduktion.
• Tryckkärl i processer t.ex. massakokare, kemiska reaktorer,
• Centralgassystem
• Kokgrytor
• Lagringstankar för gas t.ex. gasoltankar, svaveldioxid och tankar för lagring av djupkylda flytande gaser
• Cisterner för lagring av flytande fluider
• Tryckluftsbehållare med tillhörande tryckluftssystem
• Kylmaskiner

Innehåll:
• Översikt av gällande regelverk
• Klassning av trycksatta anordningar
• Kontroll (första, återkommande & revisions)
• Dagliga rutiner, säkert arbete
• Riskbedömning (omfattning, värdering, metoder, dokumentation)
• Fortlöpande tillsyn, FLT
• Rutiner i anläggningen


Mer info:
www.av.se/arbetsmiljoarbete...

Har ni en värmepanna? Gör testet och se vilken certifiering som krävs för er.
www.kiwa.com/se/sv/aktuellt...

Vi har ett samarbete med Kiwa för Pannoperatörsutbildningar och har flera datum planerade. Kontakta oss om ni har behov av pannoperatörsutbildning!
www.foretagsutbildarna.se/u...

Omfattning

4 timmar

Kontakt

info@foretagsutbildarna.se