Form och lägestoleranser med GPS

Du som behöver kontrollera om en detalj innehåller kraven på ritningen får kunskap om kravens innebörd och hur de kan utvärderas med handmätdon. Du som läser ritningar får grundläggande kunskap om toleranserna och vilka geometrikrav de förmedlar. Som konstruktör får du viktig grundkunskap som du behöver för att tillämpa en korrekt produktkravsättning.

Målgrupp

Personal inom konstruktion, beredning, produktion och kontroll, som vid tillverkning av mindre och medelstora detaljer kommer i kontakt med form- och lägetoleranser.Personal inom konstruktion, beredning, produktion och kontroll, som vid tillverkning av mindre och medelstora detaljer kommer i kontakt med form- och lägetoleranser.

Kursen ger deltagarna kunskaper i:
- Svensk standard beträffande form- och lägetoleranser
- Teoretisk tolkning av symboler
- Toleransområden
- Referenser

Dessutom får deltagarna övning i måttjämkning och att praktiskt tolka form- och lägesangivelser från ritning.

Innehåll


• Allmänt om form- och lägetoleranser - Svensk standard

• Teoretisk tolkning av symboler

• Genomgång: definitioner av formtoleranser,
riktningstoleranser, lägetoleranser och kasttoleranser

• Referenser

• Olika toleranser samtidigt

• Mätprinciper, måttjämkning

• Ritningsläsning

• Kontroll av form- och lägeangivelser

• Praktiska gruppövningar

Grundläggande kunskaper i ritningsläsning och verkstadsmätteknik
08:00-16:00

Omfattning

3 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss