Förhandlingsteknik, steg 2

Att förstå vad som kännetecknar en förhandling och dess olika faser, att avgöra om det överhuvudtaget finns ett förhandlingsläge är bra att veta. Att kunna kommunicera och argumentera, förbereda och genomföra en förhandling är kunskaper som kan vara mycket vinstgivande för ett företag. Steg 2 ger en fördjupning där du kommer med egna önskemål och gör en uppföljning av dina erfarenheter från riktiga förhandlingar.

Målgrupp

Inköpare och säljare som genomgått kursen Förhandlingsteknik steg 1, eller har motsvarande kunskaper från liknande kurser eller praktisk erfarenhet.

Kursen ger en fördjupad kunskap om förhandlingens olika ansikten.

Innehåll

Kursen inleds med en förstärkning av grundkursen. Ett enkelt kunskapstest visar vad du kommer ihåg från steg 1 avseende förhandlingsprocessen olika delar. Därefter går steg 2 in på en fördjupning. Kursen varvar teori med färdighetsträning i form av bland annat:

• Analys av motpartens personlighet och förhandlingsstil
• Förberedning av mangling och bemötande av oskäliga krav
• Taktik och knep - olika former, karaktärer och sätt att bemöta dem
• Tiden i en förhandling - Varför, hur och när tar man tar time out, ajournerar, respektive strandar en förhandling?
• Hantering av oförutsedda händelser och tillkommande krav
• Förhandlingsdelegationen - organisation, förberedande och agerande under förhandlingen.
• Skapande av förhandlingsprotokoll
• Rollspel med feedback
• Övningsuppgifter, grupparbeten och diskussioner

Förhandlingsteknik steg 1 eller motsvarande.

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss