Kontroll och kalibrering av mätdon

Det ställs krav på att den personal som utför kontroll och kalibrering ska ha utbildning för arbetsuppgiften. Standarden för kvalitetssystem, ISO 9001:2000, kräver att mätdons- och kalibreringssystem ska ingå i ett företags totala kvalitetssystem.

Målgrupp

Kontrollanter och personal i mätrum och mätdonsförråd.

Kursen täcker behovet för dem som endast har de vanligaste typerna av mätdon. Deltagarna får teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i att kontrollera, kalibrera och ställa in mätdon samt kännedom om regler för mätdonens underhåll. Kursen belyser även innehållet i SS EN-ISO 10 012 ,"Kvalitetssäkringskrav på mätutrustning - System för metrologisk bekräftelse".

Innehåll

I anslutning till de olika teoriavsnitten genomförs praktiska kontroll- och kalibreringsövningar:

• SS-ISO 10 012-1
• Kvalitetssäkrings-krav på mätutrustning.
• Mätdonssystem Normaler och referensmätdon
• Fasta mätdon Visande mätdon för direkt mätning
• Visande mätdon för indirekt mätning

Erfarenhet från kontrollarbete i produktionen eller praktik från mätrum eller mätdonsförråd samt grundläggande kunskaper i verkstadsmätteknik.

Omfattning

3 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss