Kvalitetssäkring av skruvförband

Att ha grundläggande kunskap om skruvförbandens funktion, tillämpning och eventuell problematik runt momentdragning av skruvförband är mycket viktig och skapar trygghet i arbetssituationen.

Målgrupp

Inköpare, konstruktörer, produktionstekniker, kontrollanter och montörer, alla som kommer i kontakt med skruvförband.

Momentverktyg ger företaget teoretisk trygghet, utbildning av dess personal skapar kvalitetssäkring i skruvförbanden.

Innehåll

Utbildningen innehåller bland annat:

• Arbetsmetodik
• Vridmoment
• Ergonomi
• Momentformler
• Tabeller
• Friktionsfördelning
• Torrt och smort förband
• Klämkraft
• Momentnycklar
• Hydrauldragare/-sträckare
• Kalibrering och kontroll

08:00-16:00

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss