Lean Produktion 7,5 hp

Mer värde för mindre arbete är den framgångsrika filosofin bakom Lean. Lean Produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet.

Målgrupp

Personer inom organisationer som överväger en affärsstrategi enligt Lean.

Syftar till att ge en inblick i filosofin och arbetssätt i Lean Produktion. Kursen lägger också grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en affärsstrategi enligt Lean.

Innehåll

Diskussionsföreläsningar, praktiska övningar och analyser av verksamheten ute i företag som praktiserar metodik enligt Lean.

• Strategier och principer för Lean produktion
• Stabila processer och standardiserat arbetssätt
• Design av värdeflöden
• Dragande och tryckande produktionssystem
• Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetodik
• Lagarbete, engagemang och delaktighet
• Ledningssystem med PDCA-metodik
• Företagssamverkan längs värdeflöden
• Transformation till en Lean företagskultur

Inga

Omfattning

10 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss