Ritningsläsning, grundkurs

Vid tillverkning och kontroll av verkstadsprodukter är det mycket viktigt att personalen kan tyda de angivelser som finns på ritningsunderlaget. För blivande verkstadstekniker och kontrollanter är en grundutbildning i ritningsläsning nödvändig för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. I den här utbildningen får du grunderna i ritningsläsning enligt ISO-standard och du får även grunderna i form och lägestoleranser.

Målgrupp

Personal som har behov av grundläggande kunskaper i ritningsläsning samt blivande produktionstekniker och kontrollanter.

Kursen ger deltagarna bra grundläggande kunskaper i ritningsläsning enligt ISO-standard och skapar motivation och självförtoende inför nya arbetsuppgifter. Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna tyda en inte alltför komplicerad maskinritning.

Innehåll

Dag 1.
Diagonstisk test (vad kommer jag att lära mig)
Vikten av att förstå en ritning
Ritningens uppbyggnad
Linjer och symboler
Vy-placeringsmetoder
Snitt och specialvyer
Övningar i avläsning av vyer
Måttsättning
Praktiska skissövningar

Dag 2
Kantangivelser
Ytor och ytangivelser på ritningar
Numeriska och generella toleranser
ISO-toleranser och vikten av passningssystem
Grunder i form och läges-toleranser
Ritningsläsningsövningar
Diagnostisk test (vad har jag lärt mig)

08:00-16:00

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss