Smörjteknik i praktiken, steg 2

Idag beror 45-50 % av alla lagerhaverier på felaktig smörjning. Vid uppbyggandet av ett underhållsystem på det egna företaget är det viktigt att ha operatörer, mek- och smörjpersonal som kan dimensionera med rätt smörjmedel och sätta optimala underhållsintervaller. Rätt kompetens och djupare kunskap om de delar som påverkar samarbetet mellan maskinelement och smörjmedel minskar produktionsstörningarna, miljöpåverkan samtidigt som man erhåller en god lönsamhet i det förebyggande underhållsarbetet.

Målgrupp

Förkunskaper som krävs för att delta på kursen: Smörjteknik i praktiken, steg 1.

Erfarna smörjare, arbetsledare, underhållsansvariga.

Kursen ger en fördjupad helhetsbild av samarbete mellan maskinelement och smörjmedel. D eltagarna ska få nödvändiga kunskaper om hur ett modernt smörjunderhåll byggs upp praktiskt idag med nya datorprogram. Utbildning ska öka tillgängligheten i verksamheten, minska förbrukningen av oljor för att sänka kostnader och minska miljöpåverkan i en tid då oljeresursen är på nedgång.

Innehåll

Kursen varvar teori, praktik och grupparbeten:

Tekniska tester:
• Tyda oljebolagens tekniska data -jämföra olika leverantörers alternativ
• Filmstyrka, skumning, vidhäftning, inträngningsförmåga, vattenbeständighet, oxidationshastighet, mekanisk stabilitet och separation

Sortiment, dimensionering och smörjschematillverkning:
• Maskintillverkarna och garantifrågor
• Smörjinstruktioner med manuella hjälpmedel
• Rätt olja till lager och växlar med manuella hjälpmedel såsom miniräknare och tabeller
• Smörjinstruktioner i PC-miljö
• Rätt olja till lager och växlar i PC-miljö

Hydraulik:
• Hydraulikensuppbyggnad och pumptyper
• Felsökning av hydraulsystem med hjälp av ABC-teknik
• Växlar, trender och problemlösningar - Shell

Oljevård och hjälpmedel:
• Lagring av oljor respektive fett
• Optimal organisering av oljeboden
• Smörjutrustning olja och fett och nyheter
• Centralsmörjning och automatsmörjare
• RFID teknik och pånipplar

Motoroljor:
• Motoroljor för 2- och 4-taktare
• SAE systemet
• API systemet
• ACEA systemet
• Framtidens motoroljor

Omfattning

3 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss