Ansvarsutbildning för arbetsledare

Som ansvarig för arbetet med truckar, kranar/traverser samt mobila arbetsplattformar är det mycket du måste tänka på. Du bör ha kunskap om risksituationer, veta hur du förebygger olyckor och vad som händer vid en eventuell olycka. Du utfärdar även körtillstånd. Har ni exempelvis rätt försäkringar och följer ditt företag kraven i föreskriften om Systematiskt Arbetsmiljöarbete? Ämnet omfattar mycket som är skrivet på krångligt författningsspråk. På kursen använder vi vanlig vardagssvenska så att du verkligen kan förstå vad lagtexten innebär, och vad de bakomliggande principerna är.

Kursen vänder sig till dig som är arbetsledare, chef, skyddsombud eller innehar annan ansvarsposition.

Målgrupp

Kursen är främst tänkt för arbetsledare, chefer, skyddsombud och andra i ansvarsposition.

Målsättningen är att höja kompetensen för personer i arbetsledande befattning. Utbildningen ger god kännedom om de lagar och bestämmelser som finns runt säkerhet och ansvar på en arbetsplats. Du får veta vem som ansvarar för vad och hur du ska göra för att uppfylla dina skyldigheter. Du ökar också din förmåga att förebygga olyckor.

Innehåll

• Lagar och föreskrifter
• Trafikmiljö och säkerhet idag
• Arbetsledarens ansvar
• Utskrift av körtillstånd
• Genomgång av interna regler
• Riskanalys, riskbedömningar
• Förebyggande arbete
• Efterlevs reglerna - Orsak till regelbrott, attityder
• Genomgång av praktikfall/rättsfall
• CE-märkningskrav
• Försäkringskrav
• Vad gäller vid personlyft

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss