Smörjteknik i praktiken, steg 3

Idag beror 45-50 % av alla lagerhaverier på felaktig smörjning. Att ha operatörer, mek- och smörjpersonal med djupare kunskap om de delar som påverkar samarbetet mellan maskinelement och smörjmedel är värdefull kompetens för företagen. Kunskapen leder till minskade produktionsstörningar, mindre miljöpåverkan och sänkta kostnader. Detta är det sista steget i vår 3-stegsutbildning i smörjteknik.

Målgrupp

Förkunskaper som krävs för att delta på kursen: Smörjteknik i praktiken, steg 1 och Smörjteknik i praktiken, steg 2.

Erfarna underhållsansvariga, underhållstekniker, underhållsingenjörer, maskintekniker, smörjtekniker och ansvariga för uppbyggandet av underhållssystemet på det egna företaget och som har grundläggande smörjkunskap.

Utbildningen ska öka tillgängligheten i verksamheten samt att minska förbrukningen av oljor för att sänka kostnader och minska miljöpåverkan i en tid när oljeresursen är stadigt minskande. Kursen skall även ge en helhetsbild av samarbetet mellan maskinelement och smörjmedel.

Innehåll

• Jämförelse olika basoljor - synteter eller mineraloljor
• Fett - vi tittar in i en fettfabrik
• Kvalitetssäkrad smörjning - Assalub
• Marknadsöversikt, Sverige och World Wide - tillverkare och produkter
• Oljeval till olika maskinelement
• Felsökning rullningslager, glidlager och kuggväxlar
• Olika smörjfrågor och problemlösning
• Tribolexikon - vad finns?

Omfattning

3 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss