Förarkurs för kranar (Travers)

Arbetet som kranförare ställer stora krav på kunskap om säkerhetsfrågor och myndighetskrav, maskinkännedom och lasthantering. Med ökad kunskap undviks både person- och maskinskador.

Den här kursen vänder sig till dig som använder travers dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder

Målgrupp

Operatörer, montörer, lagerpersonal, underhållspersonal, personal vid utleverans, arbetsledare och chefer inom tillverknings- och processindustrin som i sitt dagliga arbete hanterar lyftanordning och kranar enligt kategori B och där tunga, skymda, lastförskjutna lyft förekommer.

Utbildningens mål är att uppfylla 3 kap, 3§ i Arbetsmiljölagen: Det vill säga att arbetsgivaren ser till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden samt de risker som arbetet kan innebära. Arbetstagaren ska också ha fått den utbildning som behövs för arbetet samt veta vad som behövs för att undvika eventuella risker.

Innehåll

Kursen bygger på dokumenterade kunskaper enligt AFS 2006:6 - Användning av lyftanordningar och lyftredskap - samt utbildning av kranförare enligt SS-ISO 9926-1.

Vi hjälper dig med en kurs anpassad efter behoven i just ditt företag. Utbildningen bygger på erfarenhet och tillgodoser myndigheternas krav på dokumenterade kunskaper. Efter avslutad kurs utfärdas ett utbildningsbevis i plastkortsform som alltid kan bäras med i plånboken.

• Riskinventering och riskbedömning
• Säkerhetsbestämmelser
• Kranförarens roll
• Kranen, kranens omgivning, lyftredskap och lasthantering
• El- och manöverutrustning
• Säkerhetsanordningar
• Personlyft med kran

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss