Leanspel - produktion

Mer värde för mindre arbete är den framgångsrika filosofin bakom Lean. Genom att spela Leanspel får deltagarna en konkret introduktion till Lean och en förståelse för grundprinciperna bakom Lean. Deltagarna deltar aktivt i spelet och får då prova på och uppleva hur Leans principer påverkar resultatet vid produktion av varor och tjänster.

Målgrupp

Alla på företaget.

Att få en insikt i hur ett arbetssätt enligt Lean kan effektivisera och göra produktionen mer ekonomisk, samt ge en god inblick i innerbörden av Lean Produktion.

Innehåll

Efter ett inledande teoripass börjar deltagarna spela Leanspelet. Leanspelet varvas med teoripass och diskussioner under hela dagen så att leanprinciperna åskådliggörs på ett pedagogiskt och lustfyllt sätt. Under spelets gång kommer deltagarna att uppleva och förstå viktiga leanprinciper såsom:

• Rätt från mig
• Eliminnering av slöseri
• Utjämning
• Vikten av kommunikation och deltagande vid förändring
• Effektiv arbetsplats - 5S och layout

Inga förkunskaper krävs.
En dags utbildning

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss