5S - ett leanverktyg

5S är en stabil grund att bygga ett förbättringsarbete på. Under arbetet med 5S bestämmer man sig för en standard om hur man vill att arbetsplatsen ska fungera. Standarden gör att det är lätt att upptäcka och åtgärda problem. 5S metoden blir ett metodiskt och effektivt sätt att skapa engagemang och effektivitet. Metoden skapar också ordning och reda på arbetsplatsen.

Målgrupp

Alla medarbetare på företaget.

Att skapa ordning och reda på arbetsplatsen och genomföre ett standardiserat arbetssätt.

Innehåll

I utbildningen finns en teoretisk och en praktisk del. De fem S:en är japanska termer och fokuserar på följande:

• Seiri = sortera - skilj ut och avlägsna allt onödigt
• Selton = systematisera - arrangera allt nödvändigt så att det lätt kan hittas
• Seiso = städa och rengör - gör arbetsplatsen ren och trivsam
• Seiktsu = standardisera - bibehåll de föregående
• Shitsuke = skapa vana, självdisciplin - följ givna regler och standards

En dags utbildning som genomförs på företaget

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss