Frukostföreläsning om stress

Det är stor efterfrågan på en föreläsning om just stress och hälsa i arbetet. Klimatet är tufft för både chefer och medarbetare och trots föreskrifter och ökande kännedom om arbetsmiljöansvaret ökar upplevd stress och ohälsa i alla branscher. Vad är det som skapar stress och vilka tendenser kan vi se gällande den högaktuella frågan? Vill du uppdatera dina kunskaper och få tankar och verktyg för att se till att din organisation gör det som krävs för att säkerställa att ni arbetar på rätt nivå med systematiskt arbetsmiljöarbete? Då är du varmt välkommen på frukostmöte.

Innehåll

Mats Lindberg är bland annat företagsledare, terapeut, projektledare, egenföretagare och föreläsare inom arbetsmiljö vilket ger honom ett unikt helhetsgrepp på utmaningar och möjligheter som kopplade till organisatorisk och social arbetsmiljö. Både från egna erfarenheter som chef och genom många års analys och arbete med både företag och privatpersoner. Mats har konkreta exempel på både positiva och negativa effekter av olika tillvägagångssätt och arbete med stress som kan vara värdefullt för dig i din organisation. Att arbeta aktivt med organisatorisk och social arbetsmiljö är grundläggande för att verksamheten ska fungera och sätter goda förutsättningar för hållbar utveckling och nöjda, hälsosamma medarbetare.


Välkommen på frukostmöte och lyssna till Mats Lindberg.

Vi serverar kaffe/te och frukostmacka kl 7.30 och föreläsningen pågår 8.00-9.00.


Vill du fördjupa dina kunskaper i Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) kommer vi utöver föreläsningen att lägga ut en kurs i ämnet. Hör gärna av dig om du vill veta mer.

Välkomna!

Omfattning

2 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss