A3-metoden, ett leanverktyg

A3 är ett sätt att kommunicera, för att visualisera ett problemområde och skapa samsyn. Syftet är främst att lösa aktuella problem men också att göra problemlösningsprocessen transparent och lätt att lära ut. Med A3-metoden får du bättre kvalitet i både beslut och genomförande. Den skapar effektiva och lättillgängliga beslutsunderlag och rapporter och har en central roll i företagets managementsystem. Varje uppgift som en verksamhet ställs inför sammanfattas på ett enda papper.

Målgrupp

Chefer och medarbetare som vill utveckla sin förmåga att analysera, planera och genomföra förbättringar.

Kursens mål är att deltagarna ska förstå vad A3-metoden är, den bakomliggande filosofin samt hur metoden används.

Innehåll

Det begränsade utrymmet i ett A3-dokument gör att bara det mest väsentliga får plats. Innehållet ska följa en logisk struktrur, vara fakatbaserat och visualiseras så mycket som möjligt. Tack vare det, är det lätt för läsarna att få överlick och snabbt kunna ta till sig innehållet. Teori varvas med praktiska övningar och diskussioner. I kursdokumentationen ingår bildkopior, övningsuppgifter, A3-exempel och checklistor:

• Viktiga principer inom leanfilosofin
• Plan-Do-Check - en process för ständig förbättring
• Kommunikation med intressenter för att nå konsensus
• Strukturer för innehåll i A3-dokument
• Effektiv presentation av information i A3-dokument
• A3-metodens olika användningsområden.

Inga förkunskaper krävs.
Endags utbildning

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss