Hydraulik - introduktionskurs

Den som i sitt arbete kommer i kontakt med produkter och komponenter inom det hydrauliska området behöver ha kunskap om hydraulikens grunder för att kunna utveckla sitt arbete. Målet för denna kurs är att kursdeltagaren ska få en förståelse för grunderna i hydraulik.

Kursen riktar sig till dig som är montör, inköpare, operatör, servicepersonal eller säljare av komponenter och produkter inom det hydrauliska området.

Målgrupp

Till montörer, inköpare, operatörer, servicepersonal eller säljare av komponenter och produkter inom det hydrauliska området samt andra som behöver kunskap om hur hydrauliken fungerar.

Att få en förståelse för grunderna i hydraulik.

Innehåll

I utbildningen varvas teori med enkla datorbaserade laborationer:

• Hydraulikens grunder - Vad är hydraulik och varför använder vi hydraulik?
• Komponenter - Enkelt om funktion och symboler
• Energiomvandlare - Pumpar, motorer och cylindrar
• Ventiler - Tryck, flöde och riktning
• Ackumulatorer och säkerhet
• Faktorer som påverkar driftsäkerheten - Renlighet och hydraulvätskor
• Enkelt om Förebyggande Underhåll (FU)
• Teoretiska övningar i systemförståelse -schemaläsning
• Enkla laborationer

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss