Maskinsäkerhetsexpert

Målgrupp

Kursen vänder sig till
Tekniker inom styrteknik, Systemintegratörer
Medarbetare inom konstruktion, utveckling, produktion och kvalitetsavdelningar
Maskinbyggare och -ombyggare
Säkerhetsrepresentanter, HSE representanter
Maskin- och anläggningsoperatörer

Målsättning för Maskindirektiv/CE-märkning & Nya Säkerhetskrav på styrsystem är att ge deltagarna en grundläggande genomgång av Maskindirektivet 2006/42/EG och dess användningsområden, samt en genomgång av vad de nya säkerhetskraven på styrsystem (EN
62061 och EN ISO 13849-1) betyder i verkligheten och vilka följder det får. Dessutom går vi igenom hur man utför en riskbedömning och dokumenterar den samma, samt hur man utför
säkra konstruktioner, både elektriska och mekaniska. Utbildningen leder till att deltagarna får en grundkunskap både om Maskindirektivet men också om funktionssäkerheten i maskiners
styrsystem. Deltagarna kommer själva kunna göra felsannolikhetsberäkningarna för säkerhetskretsarna, bl.a. med hjälp av mjukvaruverktyget PAScal. Dessutom kommer
deltagarna kunna utföra riskbedömningar och presentera säkra konstruktionslösningar.

Innehåll

3.2.1. Maskindirektivet/CE-märkning (Dag 1)

Under den här kursen ges en genomgång av Maskindirektivet 2006/42/EG och dess användningsområden. Dessutom förmedlas de grundläggande principerna och det praktiska tillvägagångssättet vid en CE-märkning. Med hjälp av konkreta exempel visas vilka delar av
Maskindirektivet och de europeiska standarderna man måste känna till, samt vilka konsekvenserna kan bli om man inte känner till dem.

Kursdeltagaren får tips om hur man kan optimera och reducera kostnaderna genom att effektivisera arbetsprocessen

Innehåll för Maskindirektivet/CE-märkning
Maskindirektivet, innehåll och översikt
Genomgång av bilagor
Harmoniserade standarder
Teknisk tillverkningsdokumentation
Bruksanvisningen
EG-typkontroll
Försäkran för inbyggnad av en delvis fullbordad maskin
EG-Försäkran om överensstämmelse
CE-märkningen
Praktiska exempel

3.2.2. Riskbedömning (Dag 2)
Med hjälp av en demonstrationsmodell går man igenom hela tillvägagångssättet i riskbedömningar. Under kursen skapar alla deltagare sin egen dokumentation i form av arbetsdokument och checklistor.

Innehåll för Riskbedömning
Riskbedömning i praktiken enligt EN ISO 14121-1
Hela tillvägagångssättet gås igenom, från planering och utförande till kontroll av säkerhetsanordningar på en maskin (demonstrationsmodell). Dokumentation i form av arbetsdokument och checklistor utarbetas. Under aktiv medverkan från deltagarna genomförs en riskbedömning med riskutvärdering, och säkerhetskonceptet utarbetas

3.2.3. Säker mekaniskkonstruktion (Dag 2)
Kursdeltagarna får grundläggande kunskap om hur man planerar och konstruerar skyddsanordningar på en maskin.
Innehåll för säker mekaniskkonstruktion
Säkerhetsavstånd för att hindra att händer, armar, ben och fötter når in i riskområden enligt EN ISO 13857
Placering av skyddsanordningar med beaktande av hastigheter med vilka kroppsdelar rör sig enligt EN ISO 13855
Skydd - Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd

3.2.4. Säker elektriskkonstruktion (Dag 2)
Kursdeltagarna får grundläggande kunskap om hur man planerar och konstruerar skyddsanordningar på en maskin.
Innehåll för säker elektriskkonstruktion
Grundläggande krav i EN 60204-1 (stoppkategorier) m.fl.
Utformning av nödstopp (EN ISO 13850)
Dörrövervakning enligt EN 1088 (dörrar i serie)
Tvåhandsmanövrering
Säker hastighetsövervakning

3.2.5. Nya säkerhetskrav på styrsystem (Dag 3)
Den kända standarden EN 954-1 "säkerhetsrelaterade delar av styrsystem" ersätts av EN 62061 och EN ISO 13849-1. De kategorier som finns i EN 954-1 kommer att överföras till SIL och Performance Level (PL).

I denna kurs tas viktiga förändringar upp och användningen av
standarderna åskådlig görs. Konsekvensen för maskiners och anläggningars konstruktion blir belyst med hjälp av praktiska exempel för att få en inblick i den rätta användningen av de nya
standarderna.

Innehåll för Nya säkerhetskrav på styrsystem
Grundläggande begrepp inom funktionssäkerhet
Användningsområde
Introduktion till EN ISO 13849-1
Introduktion till EN 62061
Säkerhetsfunktioners arkitekturer
Praktiska exempel
Performance Level (PL) / Safety Integrity Level (SIL)
PAScal hjälpverktyg

Normalt krävs inga förkunskaper. Allmän maskinkännedom räcker gott, gärna med en grundläggande kunskap om hur ett styrsystem fungerar. Man behöver inte veta hur man konstruerar en maskin, eller hur man skriver en bruksanvisning, men gärna att man vet vad som bör ingå i en bruksanvisning till exempel eller hur man läser elritningar.

Omfattning

3 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss