Förebyggande konflikthantering

En bra ledare ska kunna förebygga konflikter på arbetsplatsen. Genom insikt och förståelse för människors olika ursprung, värderingar och reaktionsmönster skapas goda förutsättningar för bra kommunikation och god harmoni bland medarbetarna.

Målgrupp

Ledare och chefer.

Kursen skapar förståelse för hur olika konflikthanteringsstilar kan gestalta sig och hur man förebygger konflikter. Utbildningen ökar även insikten och förståelsen för kraften i kommunikation och feedback som verktyg för att förebygga konflikter.

Innehåll

Deltagarna kommer att få träna och ta emot positiv feedback. Grupparbeten kring konfliktsituationer utifrån deltagarnas egna upplevelser, samt reflektioner och slutsatser över olika konflikthanteringsstilar.

• Vad uppfattas som en konflikt?
• Grupprocessens olika faser.
• Människors grundläggande psykologiska behov för prestation och välmående
• Hur agerar vi utifrån våra olika värdegrunder?
• Varför är feedback och kommunikation så betydelsefullt?
• Syften och beröringspunkter vid feedback?
• Hur skapas konstruktiv och värdefull feedback-kultur?

09.00-16.00

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss