Strategisk kompetensutveckling

Att kompetensutvecklingen går i samklang med verksamhetens behov blir allt viktigare. Med rätt kompetens och tydliga strukturer blir dessutom både rekrytering och utveckling lättare.

Målgrupp

HR-ansvariga, utbildningsansvariga, personalchefer, projektledare och specialister inom HR.

Att få konkreta verktyg och kunskaper för att kunna arbeta strategiskt med kompetensutveckling.

Innehåll

• Definitioner och begrepp
• Att beskriva och värdera kompetens
• Strategiskt perspektiv på kompetensutveckling
• Kompetensnavet, en modell för strategiskt arbete
• Att styra kompetens mot tydliga mål
• Utvecklingssamtal och kompetenssamtal
• Att utvärdera och bedöma kompetens
• Standarder och ISO kopplat till kompetensutveckling
• Verksamhetens och HR:s processer - hur de sammankopplas under året
• Nyckeltal och mätbarhet
• Möjligheter till analys och styrning av nyckeltal
• Arbetsverktyg för framtida analyser och scenarier
• Analys och sammanställning av data - med eller utan IT-stöd

Inga direkta förkunskaper men någon förståelse för och erfarenhet av kompetensutvecklingsarbete i en organisation är en fördel.

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss