D-HLR, Hjärt- Lungräddning med vägledning vid elskada

Olyckor, tillbud och plötsliga sjukdomsfall kan inträffa när som helst hemma, på arbetsplatsen eller under fritiden. När olyckan är framme är det mycket viktigt att den som finns i närheten, en familjemedlem, en arbetskamrat, en vän eller någon annan, kan göra något för att rädda livet på den som råkat ut för en olycka eller en sjukdomsattack. Det är därför av största vikt att så många som möjligt vet hur man ger första hjälpen och har mod att göra det

Målgrupp

Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen inklusive hjärt-lungräddning och då särskilt vid elskada.

Innehåll

• Skadeverkningar av elström
• L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)
• Egen och andras säkerhet i olyckssituationer
• Kontrollera livstecken
• Skapa en öppen luftväg
• Ta hand om en medvetslös person, stabilt sidoläge
• Utföra hjärt-lungräddning
• Hjärtstartare
• Åtgärder vid andningshinder
• Lägga tryckförband vid blödning
• Förebygga cirkulationssvikt
• Brännskador orsakade av el
• Fallolyckor
• Larma på rätt sätt
• Organisera och handla på en olycksplats
• Vara ett stöd vid psykiska reaktioner

Omfattning

3 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss