Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare.

Målgrupp

Kursen ger kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.

Innehåll

Byggarbetsmiljösamordnare Bakgrund, innebörd och omfattning
Regelverken AML samt AFS 1999:3 - teori och praktisk hantering
Byggherre/Uppdragstagare Ansvar och arbetsuppgifter
BAS-P Projektering, samordning, styrning, AMP, särskilda risker
BAS-U AMP, kontroller, planering, samordning, möten, arbetsberedning, uppföljning, praktisk hantering och tips
Företagets hantering Organisation, hjälpmedel, rutiner
Kunskapsprov Kursen avslutas med prov

Lämpliga förkunskaper kan vara Bättre arbetsmiljö grundutbildning, BAM, eller liknande. Dessutom avgör projektets art vilka övriga kompetenser som kan krävas. För ett "normalt" projekt kan de kompetenserna exempelvis, utöver BAM, vara ställning, säkra lyft, heta arbeten, asbest m m. Dessa kompetenser kan vara inhämtade tidigare, men kan också kompletteras i efterhand. Utöver dessa kompetenser krävs också erfarenhet från tidigare arbetsmiljöarbete, exempelvis som samordningsansvarig.

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss