PEP - Personliga Effektivitets Programmet

Får du signaler från dina medarbetare att de har för stor arbetsbörda? Har du själv problem med att hinna med något annat än din e-post och ”släcka bränder”? Känner du att tiden ibland inte räcker till för allt som skall göras? Skulle du vilja känna större kontroll och glädje i arbetet, få mer tid för koncentrerat arbete och minska informationsmängden? Då är detta kursen för dig! PEP® leder till kostnadseffektiva förändringar för både individ och arbetsgivare.

Kursen vänder sig till dig som har ont om tid, mycket att göra och därför vill förändra din arbetssituation.

Målgrupp

Det Personliga EffektivitetsProgrammet - PEP® vänder sig till alla som har ont om tid, mycket att göra och som därför vill förändra sin arbetssituation. Genomförandet bygger på att praktiskt träna in ett beteende, som ger ett effektivare arbetssätt.

Ni kan låta medarbetarna i en viss funktion eller avdelning gå kursen. Eller bara cheferna. Vi kan även hjälpa er att skräddarsy en lösning som passar just ert företag.

Programmet tränar deltagarna i ett beteende där de bättre kontrollerar den egna arbetssituationen, minska stressen och ökar koncentrationen.

Innehåll

Dagarna inleds med en gemensam teorigenomgång på ca 3 h, som följs av praktiskt och individuellt arbete under resten av dagen. Varje deltagare får under den praktiska delen individuell hjälp av PEP® konsulten.
Mellan steg 1 och steg 2 är det ca 6 veckor.

Steg 1

• Få förståelse för vad förhalningsbeteendet innebär
• Träna på att fatta beslut enligt "Gör det Nu!"-principen
• Strukturering av fysiskt och elektroniskt arbetsmaterial och hantering av informationsflödet
• Effektiv e-posthantering
• Upprättande av personlig handlingsplan för PEP®

Steg 2

• Repetition av steg 1
• Personlig planering för att få fler uppgifter avslutade i rätt tid
• En metod för att hantera och eliminera tidstjuvar
• En prioriteringsmodell för att få rätt saker gjorda i tid
• Inventering av arbetstiden - vart tar tiden vägen?
• Veckoplanering
• Uppföljning av handlingsplan för PEP

Inga förkunskaper krävs.

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss