Mobila arbetsplattformar, repetitionsutbildning

Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter vid användande av mobila arbetsplattformar, minskar risken att skada sig själv och andra. Denna kurs syftar till att förnya deltagarens kunskap samt repetera regler och rutiner gällande mobila arbetsplattformar och till att öka säkerhetstänket kring arbetet med dessa plattformar.

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått kursen Mobila arbetsplattformar eller liknande utbildning.

Målgrupp

Personer som har grundutbildning och har arbetat regelbundet med mobila arbetsplattformar och utbildningsbevisets giltighetstid håller på eller har gått ut.

Syftet med denna repetitions utbildning är att säkerställa förarens kompetensnivå. Att hålla honom eller henne informerad om regler och rutiner runt mobila arbetsplattformar.

Efter utbildningen skickar utbildaren ett nytt utbildningsbevis till kursdeltagarna som är giltigt i 5 år.

Innehåll

• Maskintyper
• Kontroll och besiktning, daglig tillsyn, nödsänk
• Liftens konstruktion
• Lagar och arbetsskydd
• Grundläggande liftutbildning enl LLP
(utbildningsbevis ska uppvisas)
• Kursen kan endast genomföras på de liftkategorier för vilka deltagaren har behörighet från grundutbildningen.

Åldersgräns 18 år

Omfattning

4 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss