Hydraulvätskor grundkurs, ITH

Kursen för dig som är i behov av grundläggande kunskaper om hydraulvätskor. Varför har oljor olika användningsområden och hur kan man minimera föroreningar? Vi pratar bl.a. om olika typer av hydraulvätska, dess uppbyggnad, tillsatser och du får lära dig om olika analysmetoder och tolkning av dess resultat.

Målgrupp

Kursen vänder sig bl a till servicetekniker, hydrauliker och underhållstekniker.

Innehåll

Kursinnehåll:
- Uppbyggnad
- Olika typer av vätskor
- Krav på funktioner
- Additiver
- Föroreningar
- Minimera föroreningar
- Oxidationsprocessen
- Filterplacering, ß-värde
- Provtagning
- Olika analysmetoder
- Besök i oljelaboratorim

Klockan 10.00-12.00

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss