Konstruera för svetsning

En konstruktiv utformning som ger bra förutsättningar för svetsning samt klar och entydig specificering av svetsförband och kvalitetskrav, är en grundläggande förutsättningar föra att uppnå "rätt kvalitet" vid tillverkning. För konstruktören är även de tillverkningstekniska aspekterna avseende svetsning viktiga att beakta. Den här utbildningen är upplagd så att mycket är kopplat till praktiska produktionsaspekter.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till konstruktörer, men kan även vara värdefull för produktionstekniker, kvalitetsansvariga och inköpare mm

Innehåll

Block 1 Svetsmetoder - en översikt
- Översikt över förekommande svetsmetoder med focus på applikationer, möjligheter och begränsningar
- "Nya svetsmetoder", en översikt över metoder som vunnit industriell tillämpning på senare år som FSW, lader- och laserhybridsvetsning

Block 2Konstruera för svetsning
-Utformning med hansyn till svetsning
- Material och svetsbarhet (Förhöjd arbetstemp, begränsing av mellansträngsteperatur, kolekvivalent, sträckenergi)
- Fogutformning (metodberoende)
- Ofp-metoder (princip, möjligheter;begränsningar)
- Metoder att förbättra utmattningsprestanda hos svetsförband

Block 3 Svetsbeteckningar på ritning
- Genomgång av standarden SS-ISO 2553
- Praktiska tillämpningsövningar
- Gemensam presentation/genomgång

Block 4 Kvalitets- och acceptanskrav vid svetsproduktion
- Kvalitets- och acceptanskrav, en översikt
- Val av kvalitetsnivå. Hur påverkas kostnadsbilden?
- Vilka krav ställer SS-ISO 5817
- Praktiska tillämpningsövningar
- Gemensam presentation/genomgång

Omfattning

En dag

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn