Projektledarutbildning Örnsköldsvik

Bakom ett framgångsrikt projekt står en person med förmåga att leda och inspirera. Utbildningen bidrar både till din personliga utveckling som projektledare och till utvecklingen av projektverksamheten i din organisation.

Målgrupp

Kursen riktar sig till de i organisationen som ska driva och leda ett projekt av något slag.

Målet med utbildningen är att du ska få grundläggande kunskaper och praktisk träning i att använda "verktyg" för att självständigt kunna driva utvecklingsprojekt inom din organisation med utgångspunkt från projektmodellen. Målet är också att du ska känna dig trygg i rollen som projektledare, så att du kan motivera projektmedlemmarna och skapa effektiva projektgrupper.

Innehåll

Projekt & Projektmodell

• Att sätta mål och syfte

• Uppstart i projekt

• Vilka krav kan jag som projektledare ställa på beställare/styrgrupp

• Projektets olika faser

• Planeringsprocessen

• Avgränsning

• Dokumentation av projektet

• Effektiv projektkultur

• Roller och ansvar i en projektorganisation

• Gruppdynamik och förväntningar

• Hur få bra struktur på projektets möten?

• Motivation - vad utmärker en som är motiverad

• Att leda målnedbrytning i en grupp - hur kan man göra?

Kommunikation och feedback

• Grundläggande kommunikation

• Feedback - att ge återkoppling

• Konflikthantering - hantera egna och andras konflikter

• Frågeteknik

Ledarskap i ett projekt

• Att sätta ihop en bra projektgrupp

• Hur tar jag fram rätt kompetenser

• Olika ledarstilar

• Att leda och delegera

• Att möta förväntningar

För att kunna tillvarata utbildningen bör du ha erfarenhet av projektarbete. Som deltagare förutsätts det att du har ett eget övningsprojekt (verkligt eller fingerat), där du omvandlar teoretiska kunskaper till praktik.

Omfattning

4 dagar

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn.